top of page
Nejlépe se pro vás hodí:
Image by Karsten Winegeart

Subjekt má pouze 5 kandidátů, a proto by pro překročení 5% hranice potřeboval 9x tolik hlasů než kterýkoliv další. Proto váš hlas propadne.

bottom of page